Park Hotel seen from above Central location in Amsterdam topview helicopter view

Green Globe

Duurzaamheid Management Plan

Wij voelen ons als Park Hotel Amsterdam verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zodoende de druk op het milieu en de samenleving te verminderen. Wij streven naar een samenwerking voor een betere wereld. In onze bedrijfsvoering schenken wij daarom aandacht aan de drie P’s: Profit, Planet en People. Duurzaam ondernemen betekent voor ons namelijk dat wij naast het streven naar winst (Profit), ook rekening houden met de impact van onze activiteiten op het milieu (Planet) en tevens een positieve invloed willen hebben op de mensen binnen en buiten ons bedrijf (People). Hoe beter de balans tussen deze drie P’s, des te duurzamer de resultaten voor ons als hotel zowel als de samenleving.

People

Respect voor verschillende culturen, religies en andere opvattingen.
Zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers.
Zorg dragen voor de tevredenheid van onze gasten, leveranciers, medewerkers en partners.
Bijdragen aan de lokale economische en sociale ontwikkeling.

Profit
Lange termijn investeringen in de vorm van training en ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers
Hanteren van een duurzaam inkoopbeleid
Genereren van opbrengst/winst

Planet

Het minimaliseren van onze impact op het milieu.
Steunen van initiatieven op het gebied van natuurbehoud.

MILIEU BETROKKENHEID

Wij hechten veel waarde aan respect voor het milieu. Met onze betrokkenheid nemen wij actief deel aan de bescherming van het milieu, op de volgende manieren:

Bewustzijn verhogen van onze gasten:
Wij voorzien in de ‘groene’ behoeften van onze gasten en inspireren hen om samen met ons te werken aan een betere wereld. Want ook gasten kunnen tijdens hun verblijf een steentje bijdragen door het maken van bewuste keuzes.
We geven de voorkeur aan elektronische communicatie voor al onze externe communicatie (e-mail, elektronische brochures, nieuwsbrieven, facturen)
Onze brochures worden gedrukt op milieuvriendelijk papier
Het verwisselen van handdoeken in de hotelkamers is op aanvraag van de gast
Het verwisselen van linnengoed in de hotelkamers geschied om de drie dagen
We moedigen onze gasten aan om vervoer te gebruiken dat geen of weinig vervuiling veroorzaakt; het openbaar vervoer, fietsen, lopen etc. We bieden gasten de mogelijkheid om fietsen te huren
We serveren eco-gecertificeerde koffie van Illy
We serveren meerdere biologische producten voor het ontbijt, lunch en diner
Onze menukaart bevat lokale en seizoensgebonden producten
Tot slot, staat er minimaal één vegetarisch gerecht op het menu en serveren wij op aanvraag veganistische gerechten

Bewustzijn verhogen van onze medewerkers:

Om het verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu van onze medewerkers te verhogen, passen we leuke leermethoden toe die onze toewijding bevestigen en ons in staat stellen onze doelen te verwezenlijken:

Iedere medewerker volgt een duurzaamheidcursus gebaseerd op het wetenschappelijke model van The Natural Step. De nadruk wordt gelegd op verantwoord handelen bij bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld hoe een product juist te gebruiken om eventuele afvalstoffen te voorkomen), en dagelijkse handelingen (zoals het sorteren van afval, dubbelzijdig afdrukken, het uitschakelen van verwarming/ koeling voor het openen van een raam, etc.)
Om ons verantwoordelijkheidsbeleid voortdurend te verbeteren, worden medewerkers aangemoedigd om input te leveren over hun ideeën ter verbetering. Onder andere door de ideeënbus
Het gebruik van het openbaar vervoer wordt aangemoedigd
Door middel van het hanteren van werkinstructies (zoals het melden van lekkende kranen aan de technische dienst) worden onze medewerkers herinnerd aan het voeren van een milieuvriendelijk beleid

Bewustzijn verhogen van onze leveranciers:

Wij streven naar de inkoop van duurzame producten en diensten door middel van het aangaan van een actieve samenwerking met verantwoorde leveranciers. We moedigen onze leveranciers aan om hun negatieve impact te verminderen, en we volgen hun bijdrage hieraan (aantal leveringen, gewichtsreductie, recyclebaarheid van verpakkingen, etc.). De door ons gekozen leveranciers dragen bij aan een voortdurende verbetering betreffende respect en bescherming van het milieu.

Vermindering van onze impact op het milieu:

Om toezicht en controle te houden over onze uitstoot van broeikasgassen, hebben we een CO2 beoordeling uit laten voeren. Dit omvat het verzamelen van informatie, de berekening van de uitstoot van broeikasgassen, het bepalen van doelstellingen voor vermindering van de uitstoot en het opstellen van een actieplan. Door middel van het actieplan draagt iedere schakel bij – en daarmee ook haar leveranciers, partners en medewerkers – aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

Wij streven naar een reductie van onze CO2 uitstoot door het nemen van verschillende maatregelen:
Wij vragen onze leveranciers zo efficiënt mogelijk te leveren
Wij geven de voorkeur aan lokale leveranciers
Wij maken gebruik van een afval- en papier/karton perser om het volume van het afval te reduceren waardoor er minder frequent een vrachtwagen op en neer rijdt naar het hotel
Wij moedigen minder milieuvervuilend vervoer aan
We dragen ook bij aan de vermindering van het vrijkomen van chemische stoffen door het gebruik van:
Milieu gecertificeerd papier en servetten
Biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen met het Europees Ecolabel
Een doseersysteem voor schoonmaakproducten

Vermindering van ons energieverbruik:

Voor een optimaal inzicht in ons energieverbruik, registreren wij ons verbruik van gas en elektriciteit maandelijks. Daarnaast treffen wij de volgende maatregelen:

Wij streven ernaar om onze apparatuur, technische installaties en werkwijze optimaal aan te passen (laag energie verbruikende lampen, dimmen van verlichting tijdens de nacht, etc.
We voeren preventief onderhoud om een correcte werking van elektrische apparaten te waarborgen
We stimuleren de verbetering van de technische faciliteiten en geven voorkeur aan energiezuinige apparatuur
In alle hotelkamers wordt gebruik gemaakt van energy-savers. Hierdoor brandt er geen onnodige verlichting indien de kamer niet in gebruik is
Temperaturen van koelinstallaties worden dagelijks op een constante temperatuur gecontroleerd
Een hoog rendements CV ketel
Een warmte terugwinning systeem in de lobby, zalen, foyers en het restaurant
Een gebouwbeheer systeem voor regeling van verwarming en koeling in een groot gedeelte van het hotel
De buitenverlichting is aangesloten op timers en schemerschakelaren
Verlichting in The Living Room wordt ’s avonds en ’s nachts gedimd op basis van schemerschakelaren

Vermindering van ons waterverbruik:

Om bewust om te gaan met onze waterconsumptie, registreren we maandelijks ons waterverbruik. Ter minimalisering van ons waterverbruik passen wij de volgende maatregelen toe:

Wij streven ernaar om onze apparatuur en technische faciliteiten aan te passen (water doorstroom begrenzing in de hotelkamers en openbare voorzieningen voor douches, baden, toiletten en kranen)
Het verwisselen van handdoeken in de hotelkamers is op aanvraag van de gast
Schoonmaak van linnengoed in de hotelkamers geschied om de drie dagen
Systeem om lekkende toiletten, kranen en douchekoppen in hotelkamers op te sporen en te repareren

Vermindering van ons afval:
Wij kijken kritisch naar de afvalstromen binnen het hotel door maandelijks de hoeveelheid van de diverse afvalfracties te monitoren. Om de hoeveelheid afval te reduceren passen wij het volgende toe:
We maken geen gebruik van plastic bekertjes en roerstaafjes
We verminderen de verpakkingen van onze verse producten door het stimuleren van gebruik van herbruikbare verpakkingen of verpakkingen die geretourneerd worden aan de leverancier
We minimaliseren de aanschaf van afvalrijke producten, bijvoorbeeld door het beperken van mono verpakkingen
We verzamelen de volgende afvalstoffen: karton, papier, glas, batterijen, elektrische apparatuur, mobiele telefoons, inkt cartridges en toners, lampen, plastic folie en keukenafval. We werken samen met erkende organisaties voor de inzameling en verwerking van dit afval

SOCIALE BETROKKENHEID

Aan ons personeel

Het respect voor de mensen die werken bij Park Hotel Amsterdam is een van de fundamenten waarop wij ons focussen. Om dit te bereiken, is Park Hotel Amsterdam toegewijd aan haar personeel op de volgende gebieden:

Diversiteit:
We geloven dat diversiteit in onze bedrijfsvoering onmisbaar is om onze kwaliteitsdoelen te bereiken: diversiteit met betrekking tot beroepen en profielen, diversiteit met betrekking tot cultuur en afkomst, en diversiteit met betrekking tot ervaring en loopbaantrajecten

Training, opleiding en persoonlijke ontwikkeling:
In het kader van ons beleid om interne promotie en groei te stimuleren, profiteert ons personeel van opleidingsmogelijkheden gedurende hun gehele loopbaan. Verschillende methoden worden aangeboden waardoor iedereen zich kan ontwikkelen in hun eigen tempo. Park Hotel Amsterdam erkent de specifieke ontwikkelingsbehoeften op basis van leeftijd, ervaring, gewenst carrière pad en persoonlijke ambities, en past het trainingsaanbod hierop aan
Uitroepen van medewerker van het kwartaal
Stagiaires bieden wij een leerzame en inspirerende leeromgeving. Zodoende leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en ervaring bij jonge mensen

Welzijn & Veiligheid:

Park Hotel Amsterdam draagt zorg voor de veiligheid van haar personeel en is toegewijd aan de voortdurende verbetering van arbeidsomstandigheden en het welzijn op het werk
We streven ernaar een motiverende en inspirerende werkomgeving te bieden

Voor onze gemeenschap

We werken actief samen met de gemeenschap rond Park Hotel Amsterdam om bij te dragen aan hun duurzame ontwikkeling. Wij leren en stimuleren ons personeel om actief deel te nemen in de lokale samenleving. Ook stimuleren we onze gasten om plaatselijke producten en diensten te ondersteunen. Verder vinden we ons natuurlijk erfgoed een belangrijk onderdeel van ons gemeenschappelijk erfgoed en het behoud van onze natuurlijke omgeving maakt deel uit van ons duurzaam beleid. Voorbeelden van onze inzet voor onze gemeenschap zijn:

Gasten worden voorzien van informatie over de geschiedenis, cultuur en natuur van de omgeving door middel van brochures en lectuur in The Living Room en op de hotelkamers
Wij bieden hotelarrangementen met korting vouchers van lokale ondernemers en entree kaarten voor musea
Expositie van kunst in The Gallery Zone in samenwerking met lokale kunst galerij
Kunstverkoop van lokale ondernemers
We onderhouden en behouden het pand dat we bezetten, evenals de monumentale façade. Hierdoor dragen we bij aan het behoud van ons cultureel erfgoed
Wij zijn lid van de vereniging “Natuurmonumenten”. Door de overname van natuurgebieden kan de vereniging dieren en planten beschermen en de mensen in staat stellen van de natuur te genieten door middel van wandelpaden, fietspaden, observatiepunten en excursies
Mobiele telefoons, cartridges en toners worden verzameld voor recycling. De opbrengst gaat naar Stichting AAP